Алюминат натрия

NaAlO2
$L(1.2)Na^+\0Al`^-/O`/||O
O//Al^-\O`\|0Na^+
Na(+1)Al(+3)O(-2)2
O\\Al/O^-\0Na^+

Брутто-формула: AlNaO2